Jacques! Cava? (2011)

Henry De Gorge was e mijneigenaar van de mijn Le Grand Hornu tussen Ghislain en Mons. Deze bouwde een voor die tijd heel moderne kolenmijn uit met bijhorend arbeidersdorp. Dit is een historisch gegeven. Het tijdsgebeuren: tussen 1810 en 1832.

 

Lang voor priester Daens de onmenselijke werkomstandigheden openlijk aan de kaak stelde binnen de kerk en binnen de politiek was Henry de Gorge DE grote trendsetter tegen kinderarbeid in de mijnen, tegen mensonwaardige werkomstandigheden en woekerwinsten op kap van de arme werkman en zelfs op kap van kinderen. Kinderen konden dieper de mijn in door de kleine, smalle schachten en werden misbruikt voor een paar luttele centjes.